เบียร์ : จากเครื่องดื่มกันตายในอดีตสู่ยอดเครื่องดื่มแห่งการสังสรรค์เบียร์ : จากเครื่องดื่มกันตายในอดีตสู่ยอดเครื่องดื่มแห่งการสังสรรค์

          แม้โฆษณาตามโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์ของ สสส. หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จะบอกถึงแต่โทษของเบียร์และเหล้าเป็นหลัก แต่เราคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าโฆษณาเหล่านั้นสร้างขึ้นมาโดยมองเบียร์และเหล้าอย่างตกเป็นจำเลยของสังคม เพราะหากเราศึกษาลงไปในรายละเอียดแล้ว จะพบว่า เบียร์ ถือเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์และคุณูปการต่อมนุษยชาติมาเป็นระยะเวลานาน นับตั้งแต่เราเริ่มรู้จักมันเลยก็ว่าได้นะครับ ที่นี้ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน […]

Continue reading Continue reading

เบียร์ : จากเครื่องดื่มกันตายในอดีตสู่ยอดเครื่องดื่มแห่งการสังสรรค์