Beer

เบียร์ : จากเครื่องดื่มกันตายในอดีตสู่ยอดเครื่องดื่มแห่งการสังสรรค์

          แม้โฆษณาตามโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์ของ สสส. หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จะบอกถึงแต่โทษของเบียร์และเหล้าเป็นหลัก แต่เราคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าโฆษณาเหล่านั้นสร้างขึ้นมาโดยมองเบียร์และเหล้าอย่างตกเป็นจำเลยของสังคม เพราะหากเราศึกษาลงไปในรายละเอียดแล้ว จะพบว่า เบียร์ ถือเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์และคุณูปการต่อมนุษยชาติมาเป็นระยะเวลานาน นับตั้งแต่เราเริ่มรู้จักมันเลยก็ว่าได้นะครับ ที่นี้ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มันมีความสำคัญยังไงต่อมวลมนุษย์เราบ้าง ลองมาดูกันนะครับ

เครื่องดื่มกันตายในอดีต

          โลกใบนี้มีฤดูกาลต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ทั้งร้อน ทั้งฝน ทั้งหนาวแตกต่างกันไป ในทุกฤดูนั้นย่อมนำเอาสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ กระแสลมและน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ในฤดูที่หนาวเหน็บก็เช่นกัน นับเป็นฤดูที่ในยุโรปและอเมริกา น้ำในลำธารและแม่น้ำในบางที่แทบจะแข็งกลายเป็นหินเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการสงวนรักษาน้ำไว้ให้มีกินมีดื่มได้เป็นระยะเวลานานๆจึงมีค่าเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับการที่เราจะไปตักน้ำจากลำธารหรือหนองน้ำนั้นคงทำไม่ได้เช่นกัน การผันค่าทางเคมีของน้ำให้กลายเป็นเบียร์จึงมีค่าเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทำให้เราสามารถเก็บรักษาน้ำไว้ได้นานขึ้นโดยไม่ต้องไปตักน้ำจากหนองน้ำหรือลำธารที่กระแสน้ำแข็งเป็นหินแล้ว ยังช่วยให้มวลมนุษย์รอดพ้นจากภัยความหนาวด้วยเช่นกัน เพราะจะทำให้ร่างกายของเรานั้นอุ่นขึ้นนั้นเอง

          ในยุคที่ กะลาสีเรือออกเดิเรือข้ามโพ้นทะเล การหาแหล่งน้ำจืดไว้สำหรับดื่มกินนั้นให้เพียงพอสำหรับคนทั้งเรือก็ดูจะเป็นเรื่องยาก เพราะหากเราขนน้ำบริสุทธิ์ไปทั้งลำเรือ แม้อาจจะขนไปได้ก็จริง แต่น้ำเหล่านั้นก็เสี่ยงต่อการถูกเจือปนเป็นอย่างมาก ทางที่ดีที่สุดในการสวงนรักษาน้ำและทำให้การเจือปนสารพิษและเชื้อโรคส่งผลต่อร่างกายเราน้อยที่สุด คือการทำให้น้ำนั้น เป็นเบียร์นั้นเอง ดังนั้นเราจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าในหนังกัปตันโจรสลัดต่างๆ เราจะเห็นคนบนเรือเดินทะเลเมากันเป็นแถวๆ ด้วยเหตุอะไร คงเข้ากันใจกันดี อาจไม่ใช่เพราะเขาอยากเมา แต่อาจเพราะต้องกินแต่เบียร์ที่เป็นแหล่งน้ำสำรองสำคัญบนเรือนั้นเอง

          ในบทความต่อไป เราจะมาต่อกันในยุคสมัยที่เครื่องดื่มนี้ได้เปลี่ยนหน้าที่และบทบาทไป จากเครื่องดื่มกันตายกลายมาเป็นเครื่องดื่มแห่งการสังสรรค์ได้อย่างไร และ คุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงของเบียร์นั้น คืออะไร ติดตามในบทความต่อไปครับ