อบรม อันตราย จาก เสียง ดัง

อบรมอันตรายจากเสียงดัง หลักสูตรมีหัวข้ออะไรบ้าง 

เสียงที่เราได้ยินจากการทำงาน รู้หรือไม่ว่า มีอันตราย แล้วเสียงดังเท่าไหร่ เรียกว่าอันตราย การอบรมอันตรายจากเสียงดัง มีความสำคัญหรือไม่ อบรมอันตรายจากเสียงดัง มีหลักสูตรใดบ้าง บทความนี้เราได้รวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์เอามาแชร์ให้ทุกคนได้ศึกษาและทำความเข้าใจ

เสียงดัง หมายถึง เสียงที่ดังจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยิน กฎหมายแรงงาน จึงได้มีการกำหนดให้ลูกจ้างที่ต้องทำงานเกิน 8 ชม. ต่อวัน หากไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน ระดับที่ได้รับติดต่อกันไม่ให้เกิด 80 เดซิเบลเอ สำหรับระดับเสียงที่ต้องเฝ้าระวังการเสื่อมการได้ยิน หากต้องปฏิบัติงานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวันคือ ระดับเสียง 85 เดซิเบลเอ หมายความว่าระดับเสียงที่ต่ำกว่า 80 เดซิเบลเอ อาจก่อให้เกิดความรำคาญแต่ไม่จัดเป็นเสียงอันตรายตามกฎหมายแรงงาน

เสียงดังแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1.เสียงบริสุทธิ์  คือ เสียงความถี่เดียว เช่น เสียงที่เกิดจากการเคาะ

2.เสียงผสม คือ เสียงบริสุทธิ์หลายความถี่มารวมกัน เช่น เสียงพูดคุย เสียงดนตรี

3.เสียงรบกวน คือ เสียงไม่พึงปรารถนาของผู้รับฟัง เสียงนั้นรบกวนทำให้เกิดความเครียด หรือหากเสียงดังเกินไป อาจเกิดอันตรายต่อระบบการได้ยินได้

อบรมอันตรายจากเสียงดัง สำคัญหรือไม่

การอบรมอันตรายจากเสียงดัง ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และความเข้าใจ ในการทำงาน รวมถึงสามารถป้องกันอันตรายจากเสียงดังได้อย่างถูกต้อง สำหรับนายจ้างเองก็ต้องตระหนักถึงอันตรายจากเสียงดังที่ส่งผลต่อการได้ยินของพนักงาน ต้องหามาตรการป้องกันตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงได้กำหนด

หลักสูตรการอบรมอันตรายจากเสียงดัง

  • เรียนรู้ประเภทของเสียง และวิธีการรับมืออย่างถูกต้อง
  • อบรมอันตรายที่เกิดจากเสียงดังและผลกระทบต่อสุขภาพ
  • เรียนรู้การประเมินเสียงดังในการทำงาน
  • การหาแนวทางป้องกันและควบคุมเสียงดังที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
  • การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ปัจจุบันมีสถาบันที่รับอบรมอันตรายจากเสียงดัง สถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ หลักสูตรการอบรมอันตรายจากเสียงดังต้องได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับทั่วโลก หลักสูตรมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001 นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาจากความเป็นมืออาชีพของวิทยากรผู้อบรมด้วย วิทยากรต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้และเทคนิคการรับมือสถานการณ์การทำงานเกี่ยวกับเสียงดังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกสถาบันจัดอบรมอันตรายจากเสียงดัง หลักสูตรเข้มข้นเน้นการฝึกปฏิบัติจริงมากกว่าการเรียนภาคทฤษฎี

สำหรับองค์กร แนะนำให้เลือกสถาบันที่รับอบรมอันตรายจากเสียงดังแบบ In-house เลือกสถาบันที่มีหลักสูตรอบรมแบบออนไลน์ ช่วยตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบายได้มาก หลังจากผ่านการอบรมแล้ว ต้องได้รับวุฒิบัตรจากทางสถาบันด้วย